banner1
banner3
banner2

arzamyz

Dürli programmalar üçin ýokary hilli Bespoke Tempered aýna.

 • ISO şahadatnamasyny aldyk we ISO dolandyryş ulgamyna berk eýerýäris.

  ISO9001: 2015 KERTIFIED

  ISO şahadatnamasyny aldyk we ISO dolandyryş ulgamyna berk eýerýäris.

 • Stakanyň hemmesi gowy gaplanar we başda ylalaşylan möhletde gowşurylar.

  WAGT ÜÇIN

  Stakanyň hemmesi gowy gaplanar we başda ylalaşylan möhletde gowşurylar.

 • Habarlaşýan işgärleriňiz tejribeli we ähli soraglaryňyza öz wagtynda jogap berler.

  Uly goldaw

  Habarlaşýan işgärleriňiz tejribeli we ähli soraglaryňyza öz wagtynda jogap berler.

biz hakda
70e8c0c8

HOPESENS GLASS, ISO9001 kepillendirilen öndüriji, biziň işimiz 2012-nji ýyldan başlaýar, 80-den gowrak tejribeli işçi we iň täze önümçilik enjamy bilen enjamlaşdyrylan 50.000 inedördül metrden gowrak önümçilik zawody, örtük aýnany öz içine alýan aýratyn aýna önümçilik hyzmatyny hödürleýäris, ýalpyldawuk aýna, şöhlelendiriji aýna, berk aýna, dürli programmalar üçin ýüpek ekranly aýna…

has giňişleýin gör